ISG positionerar Basefarm  som ledare inom publika molntjänster