Basefarm lyfts fram i Dagens Industris stora teknikbilaga ”Vägen till molnet”