Basefarm köper The unbelievable Machine Company

Basefarm förvärvar The unbelievable Machine Company, Tysklands ledande leverantör inom molntjänster och Big Data.

Basefarm meddelar idag att de har förvärvat det Berlin-baserade företaget The unbelievable Machine Company (*um). *um är ledande i Tyskland och Österrike inom Big Data och molntjänster.

Med förvärvet expanderar Basefarm från Norden och Nederländerna till att också omfatta Tyskland och Österrike och blir med detta en ledande europeisk aktör. Den kombinerade verksamheten får tillsammans intäkter på nära en miljard kronor under året och utökar dessutom tjänsteportföljen. Basefarm kommer framöver att kunna erbjuda Big Data-tjänster i tillägg till nuvarande molntjänster, säkerhetstjänster och drifttjänster. Kunderna får därmed tillgång till eftertraktad kompetens inom Big Data-området som ger stor affärsnytta.

Förvärvet genomförs tillsammans med ABRY Partners, ett amerikanskt Private Equity-företag som investerar i bolag inom media, kommunikation och IT. ABRY Partners är huvudägare i Basefarm.

*um kommer att fortsätta verka under sitt eget starka varumärke i Tyskland och Österrike. Grundare och VD av *um, Ravin Mehta, blir en betydande delägare i Basefarm och kommer att ingå i koncernledningen. Han kommer också fortsätta i sin roll som VD för Tyskland och Österrike för att vidareutveckla marknaderna.

Basefarms Koncernchef, Fredrik Ohlsén säger: ”Vi är väldigt glada att ”The unbelievable Machine Company” nu blir en del av Basefarmgruppen. *um har en välutvecklad organisation med djup kompetens inom Cloud och Big Data med lösningar som stöttar kundernas
strategiska och analytiska behov kopplade till affären. Vi ser en växande efterfråga på dessa tjänster inom vår egen kundbas och vill därför bredda vårt produktsortiment. Precis som Basefarm fokuserar *um på att kundens affär ska lyckas och anser att personalen är en nyckelfaktor i vidareutveckling av verksamheten. Våra kulturer är väldigt lika och jag tror helt enkelt att detta är en ”perfect match
”.


Ravin Mehta, grundare och VD för The unbelievable Machine Company säger: ”Tillsammans kommer vi att kombinera den nordiska marknaden, en av världens mest intressanta för datacenter, med Tyskland, Europas största marknad och resurspool, och skapar därmed en ledande europeisk leverantör inom Hybrid Cloud. Jag ser fram emot att *um får en större marknad att verka på och att fortsätta ge våra kunder den högsta servicen genom vårt lokala fokus i kombination med en global infrastruktur.

Både Basefarm och *um är välkända för att leverera kvalitetstjänster till företag och organisationer med de högsta informationsssäkerhetskraven. Båda har blivit utsedda av Gartner till Cool Vendor inom sina respektive områden, Application management (Basefarm) och Big Data & Infrastructure (*um).

Finansiell information om affären är inte offentlig. Transaktionen förväntas bli formellt klar inom de närmsta veckorna.