Basefarm erkända som Ledare av ISG inom privata- och hybridmolnlösningar

Trycket är nu större än någonsin på organisationer att snabbt förnya sig för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, öka sin agilitet och utveckla nya tjänster och processer för att öka kundengagemanget, samtidigt som man fortsätter att växa finansiellt. För att uppnå allt detta och fortsätta den digitala omvandlingen drar de flesta organisationer slutsatsen att de behöver samarbeta med en leverantör som har en portfölj med expertkompetens och tjänster – en ledare. Vi är därför oerhört stolta över att bli erkända som en ledare av ISG.