Basefarm driver på datacenterpakt för klimatet

Basefarm är en av drivkrafterna bakom den klimatneutrala datacenterpakten tillsammans med andra tunga europeiska datacenteroperatörer. Målet är klimatneutralitet 2030.