Basefarm får ansvar för drift av högskolornas antagningssystem

Universitets- och högskolerådet, UHR, har valt Basefarm som från januari 2016 får ansvar för driften av plattformen för de 800 000 årliga digitala ansökningarna.

Universitets- och högskolerådet, (UHR), är den myndighet som ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskola och universitet. Totalt hanterar Universitet- och högskolerådet cirka 800 000 ansökningar varje år. Ansökningstopparna ligger i april och oktober där så många som 8 355 ansökningar per timma kan komma in i deras system. För blivande studenter som söker in på utbildning är antagningssystemet själva livsnerven till framtiden. Det får inte gärna fallera och ska fungera sömlöst.

När UHR genom offentlig upphandling sökte driftleverantör föll valet på Basefarm, som var en utav fem budgivare. Myndigheten samordnar antagningen till 37 svenska lärosäten genom en gemensam e-tjänst. Basefarms uppdrag blir att tillhandahålla och ansvara för driften av den tekniska plattformen för antagningssystemet och till detta angränsande funktioner.

”De viktigaste utvärderingskriterier i upphandlingen var för oss hög teknisk kompetens, kostnadseffektiv drift och proaktivitet i samarbetet. Basefarm var den leverantör som sammantaget bäst levde upp till vår kravspecifikation”, säger Martin Krebser, Enhetschef Systemdrift UHR.

”Vi har stora belastningstoppar när ansökningarna kommer in. Det är förvisso förutsägbara perioder med högtryck, men ändå varierande trafik till sajten som ska hanteras. Det är viktigt att Basefarm kan säkerställa hög tillgänglighet och stabilitet av antagningssystemet under hög- och låglastperioder”, säger Martin Krebser.

”Vi är mycket glada att ha fått förtroendet att utveckla och ansvara för UHRs plattformar. Med vår långa erfarenhet av att säkerställa samhällskritiska tjänster kommer alla studenter att få en stabil och säker användarupplevelse hos UHR och Basefarm, säger Leif Engdahl”, Sverigechef Basefarm.