Basefarm har uppnått MSP partnerskap

Uppnå dina affärsmål med Basefarm som AWS Manage service provider

AWS MSP Partner Program är utformat för AWS Partner Network (APN) Consulting Partners som är skickliga på molninfrastruktur och migrering till molnet och som kan leverera värde till kunderna genom att erbjuda proaktiv övervakning, automatisering och hantering av kundernas miljöer. Som AWS MSP-partner utmärker sig Basefarm som ”Next Generations Managed Service Provider” och antar det nya paradigmet för mode 2 metodik, vilket stöder kundernas DevOps-metoder.