AWS Performance Efficiency är
grunden för tillväxt och innovation