fbpx

AWS, AZURE & GOOGLE – EN JÄMFÖRELSE

Om du letar efter en leverantör av publika moln för företag och infrastrukturer som tjänst (IaaS), är Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Azure sannolikt bland de första namnen som du stöter på. Enligt Gartner är Google dem hack i häl – De tre största ligger långt före övriga aktörer på marknaden.

I sin senaste analys, ”Magic Quadrant for Cloud IaaS”, jämför det amerikanska marknadsundersökningsföretaget Gartner prestandan hos de ledande offentliga molnplattformarna mot 234 kriterier. AWS klarade sig bäst och uppfyllde 92 procent av de definierade kraven för IaaS-tjänster, tätt följt av Microsoft med 88 procent. Google Cloud Platform kom på tredje plats med 70 procent, även om internetjätten alltmer närmar sig ett ledande resultat.

Publika moln- och IaaS-lösningar är nyckeln till digitala företagsframgångar nuförtiden. Alla tre huvudaktörerna håller på att utöka s                                                                                                                                                                        itt utbud, vilket gör det ännu svårare för företag att välja mellan dem. Vi diskuterar skillnaderna mellan AWS offentliga moln och IaaS-tjänster från Microsoft Azure och Google Cloud Platform – plus varje lösnings starka sidor. Vår jämförelse kan förhoppningsvis vara till hjälp för ert beslut om vilken molnleverantör som är bäst positionerad och uppfyller era behov.


AMAZON WEB SERVICES

Av alla leverantörer kan AWS skryta med det mest utvecklade molnerbjudandet. Därmed är de ofta förstahandsalternativet vid val av partner för de flesta applikationer. En av de främsta orsakerna till denna popularitet är att AWS, parallellt med sina offentliga molntjänster inom IaaS-sektorn, också erbjuder ett brett utbud av verktyg för kunder som vill använda sig av PaaS-teknik (Platform-as-a- Service) för att utveckla, testa och lansera egna applikationer. Detta inkluderar även DevOps-verktyg och verktyg för utveckling av mobila tjänster. AWS erbjuder också Hadoop-kluster, data lake- och databasalternativ.

En annan av leverantörens starka sidor är dess globala molninfrastruktur. AWS har för närvarande fler än 44 tillgänglighetszoner i 16 regioner. Var och en av dessa tillgänglighetszoner har ett eller flera dedikerade datacenter och vart och ett av dessa datacenter uppfyller högsta möjliga säkerhetsstandarder och har en oöverträffad tillförlitlighet. Förra året hade AWS mer datorkraft i sitt moln än alla konkurrenterna tillsammans.

Vad som verkligen skiljer AWS åt från de övriga leverantörerna är dock plattformens omfattning och djup. AWS lägger fortlöpande till nya tjänster, tekniker och funktioner till sitt utbud. Vid AWS konferens för utvecklare, Re:Invent, presenterade företaget nyligen en imponerande ny serie verktyg specialanpassade för maskininlärningsteknik som kommer att göra ett stort avtryck på marknaden inom den närmaste framtiden.

Bland verktygen återfanns världens första djuplärande och fullt programmerbara videokamera och en teknik som spårar människor i videoklipp och kan identifiera och kategorisera deras handlingar. Företaget presenterade också ett analysverktyg som kan känna igen 100 olika språk och olika språkliga enheter (platser, namn, personer och annat) samt en fullt hanterad heltäckande tjänst för skalbara maskininlärningsmodeller.

För att kunna nyttja dessa möjligheter på ett effektivt sätt – till exempel för att anpassa era egna applikationer för molnet eller länka AWS-molntjänster till er egen IT-miljö, är det en smart idé att skaffa professionell rådgivning. Med stöd av experter kan medelstora företag få den vägledning de behöver för en smidig och enkel övergång till molnet.


MICROSOFT AZURE

Microsoft Azure är den näst största pubilka molninfrastrukturen som en tjänst (IaaS) enligt Gartner. Microsoft Azure lanserades 2010 som en molnbaserad utvecklingsplattform och PaaS (Platform-as-a-Service) men kom in på IaaS-marknaden några år senare. Microsoft har också transformerats från en ständigt licenssäljande organisation som släppte program varje år, till en molnleverantör som lanserar nya innovativa tjänster och funktioner varje månad i sina molnplattformar. Varje år knappar de in på AWS försprång, vilket framgår av Gartner Magic Quadrant.

Microsoft har valt en annan strategi än AWS när det gäller att bygga upp sin globala närvaro och har gjort enorma investeringar i att bygga sina datacenter i hyperskala på ett större antal platser. Idag förekommer man i 36 regioner och ytterligare 6 är på väg. I utvalda områden investerar Microsoft nu i tillgänglighetszoner och kan idag användas som en förhandsgranskningstjänst.

Azure har ofta valts som en strategisk molnlösning av kunder som fokuserar på Microsoft-teknik eller företag som har samma molnstrategi som Microsoft, en strategi som omfattar IaaS, PaaS, SaaS och en hybridstrategi med Azure Stack. Sedan 2014, då Microsoft bytte strategisk kurs och ökade sitt intresse för öppen källkod, har Linux blivit ett förstaklassigt inslag i Azure och flera PaaS-tjänster använder öppen källkod (som Hadoop, Kubernetes och Spark).

Etablerade företag är fortfarande det primära fokuset för Microsoft, även om man också intresserar sig för Startups. Detta visar sig genom deras stora lokala kundgrupper i alla länder, deras fokus på efterlevnad, [NÅ1] certifiering, säkerhet och hybridstrategi. Tack vare företagets stora avtryck på marknaden börjar vi också se att andra stora företag flyttar sina affärskritiska system eller skapar hybridmolnstrategier med Azure.

Innovationshastigheten i molnet har ett pris, och detta pris har varit långsam support, brist på dokumentation och utbildning och ett långsamt partnerekosystem. Dessa problem har hanterats aktivt och förbättringar görs fortlöpande.


GOOGLE CLOUD PLATFORM

Under 2011 följde Google i spåren på den långa rad av leverantörer som satsade på molnmarknaden och introducerade sina PaaS-lösningar. Sedan dess har man också lagt till IaaS-tjänster i sitt utbud. Google Cloud Platform erbjuder nu alla kärnfunktioner som krävs för företags arbetsbelastningar och Gartner räknar även företaget som ledande inom applikationsbehållare, stordatahantering och maskininlärning. Googles plattformsoberoende maskininlärningsplattform med öppen källkod är ett unikt inslag i företagets utbud.

Google har lagt till SaaS-lösningar i sitt IaaS- och PaaS-utbud, inklusive produktivitetsverktyg med traditionella Office-komponenter. Google erbjuder inte några rabatter för dessa verktyg via företagsavtal, utan har istället ett eget program där kunderna betalar mindre för varje programenhet ju mer de använder molnplattformen.

Företagets regionala närvaro omnämns ofta som en begränsande faktor men Google utökar för närvarande sin internationella decentrala datacenterkapacitet. Övriga företagsfunktioner, som rollbaserade åtkomstkontroller och användarhanteringsverktyg, är enligt Gartner också mogna för expansion. Google arbetar på en lösning och förväntas ha knappat in på AWS och Azure vid tiden för nästa Gartner-analys.


VILKEN MOLNLEVERANTÖR FÖR VILKEN TYP AV FÖRETAG?

Analyserna och jämförelserna belyser skillnader, enskilda starka sidor och potentiella områden för expansion. Med alla dessa faktorer att beakta väljer företag sällan att lägga alla ägg i samma korg genom att bara samarbeta med en enda molnleverantör. Enligt Gartner väljer de flesta en hybrid- eller multimolnstrategi. Beroende på tillämpningsområde använder företagen tjänster från minst två av de ledande publika molnleverantörerna, och ibland alla tre.

Med detta i åtanke rekommenderar vi att företag utvecklar egna bedömningskriterier utifrån egna applikationsscenarier – och sedan använder sina bedömningar för att bestämma vilken offentlig molnleverantör som passar bäst för den egna organisationen. En av utmaningarna är de många tekniska val som måste göras när man implementerar en tjänst eller skapar en applikation. Otydlig vägledning om när man ska använda vad, gör det svårare och mer komplext att välja rätt implementering.

Om en hybrid- eller multimolnlösning är ett alternativ, är det en bra idé att ta råd från externa experter.Åtminstone för tillfället är det osannolikt att en enda leverantör kan uppfylla alla krav som ett företag kan ställa.

Varför din organisation behöver en molnhanterad tjänsteleverantör

Molnet är här för att stanna

Offentliga molnplattformar accelererar organisationernas förmåga att påskynda digital innovation och ge värde till sina slutkunder på fundamentalt olika sätt än någonsin tidigare.
Denna störning tvingar väletablerade företag att inte bara uppfinna sig själva utan också driva dem att hitta nya sätt att optimera sin nuvarande applikationsportfölj.

Kan organisationer påskynda kostnadsvärd transformation å ena sidan för att undvika störningar samtidigt som de fortsätter att optimera sin nuvarande nyckelportfölj ?
Svaret är ja! Organisationer kan samarbeta med en framtidssäker hanterad tjänsteleverantör (MSP) som har en portfölj av funktioner med expertkunskaper och tjänster för att specifikt hjälpa till att hantera utmaningar på denna resa.

Ladda ner e-boken för att upptäcka varför din organisation behöver en molnhanterad tjänsteleverantör.

Ladda ner E-boken här!

Basefarm har uppnått MSP partnerskap

Uppnå dina affärsmål med Basefarm som AWS Manage service provider

AWS MSP Partner Program är utformat för AWS Partner Network (APN) Consulting Partners som är skickliga på molninfrastruktur och migrering till molnet och som kan leverera värde till kunderna genom att erbjuda proaktiv övervakning, automatisering och hantering av kundernas miljöer. Som AWS MSP-partner utmärker sig Basefarm som ”Next Generations Managed Service Provider” och antar det nya paradigmet för mode 2 metodik, vilket stöder kundernas DevOps-metoder.

Starta din digitala resa redan idag.

Tala med en av våra specialister för att ta reda på hur Basefarms lösningar kan gynna ditt företag.

basefarm.se | +46 850 11 26 00

Följ oss

Följ oss:

      

Kontakta oss