Amazon Web Services

Perfekt balanserade molntjänster

Uppnå dina affärsmål med Basefarm’s säkra och smidiga molnlösningar.
AWS har ett stort tjänsteutbud: infrastruktur-, plattform- och servicetjänster, administration, automation och support för att nämna några av AWS nära 100 olika tjänster.
Molntjänster har många fördelar, inte bara skalbarhet och innovationstakt.