Avarda skapar betallösningar för e-handeln

Avarda skapar betallösningar för e-handeln med hjälp av Basefarm.

Avarda har ingått ett löpande avtal med Basefarm om drift av deras betalningsplattform för e-handlare. Med detta växer Basefarm ytterligare som driftleverantör inom den växande e-handelssektorn.

Avarda är en uppstickare inom e-handelslösningar. Företaget erbjuder kundanpassade betallösningar där e-handlarens varumärke följer med i hela betalningscykeln. Istället för enbart att hantera fakturabetalningar, erbjuder Avarda fakturan som en viktig kommunikationskanal för sina kunder att ha en relation med sina egna kunder.

Det är inga noviser som ansvarar för nystartade Avarda utan det nybildade bolaget är ett joint venture mellan TF Bank och Intrum Justitia.

Basefarm ska drifta hela it-miljön för reskontrasystem, det vill säga själva grundsystemet samt en skalbar virtuell plattform som på kort tid kan anpassas efter marknadstryck och förväntningar.

Vi levererar kundanpassade lösningar på handlarnas villkor, och en viktig tillgång är att vårt it-system är uppe och rullar dygnet runt eftersom e-handel pågår 24/7, så systemet behöver vara driftsäkert. Det är betydelsefullt för oss att det är en virtuell, skalbar och flexibel lösning så vi kan öka prestandan i takt med att vår egen tillväxt”, säger Andreas Jönsson, vice VD Avarda.

Som nybildat bolag var det också en faktor att komma ut snabbt på marknaden. Basefarm valdes på rekommendation.

”Det var viktigt för oss att kunna lyfta vårt system snabbt och friktionsfritt från den miljön vi hade tidigare. Basefarm kan hantera våra datamängder på ett sätt som ger högsta möjliga driftsäkerhet och med förmåga att hantera stora volymer”, säger Andreas Jönsson.

E-handel växer lavinartat och med dem behovet av säkra, trygga och flexibla plattformar för att förenkla e-handlarnas fakturering. Avtalet med Avarda följer rådande trend hos betaltjänstföretagen som går mot att flytta så mycket som möjligt av ansvaret för applikationsdriften ut på en extern leverantör så företagen kan frigöra sina egna resurser till att utveckla nya tjänster. Sen var det extra roligt att vi fick vara med från bolagets start”, säger Sara Murby Forste, Sverigechef Basefarm.


Om Avarda

Avarda grundades 2015 och är ett joint venture mellan Intrum Justitia och TF Bank. Avarda erbjuder trygga och flexibla online betalningslösningar som ska bidra till ökad merförsäljning för e-handlare på den nordiska marknaden.

För ytterligare information se www.avarda.com